Homepage (1)

Procesveiligheidsmanagement

Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen van een Veiligheidsbeheerssysteem. In de procesindustrie gaat het hierbij meestal om het vermijden van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Een VBS bestaat uit een aantal elementen, waaronder management commitment, de kennis van technologie, gevaren en risico’s, beheersing van de uitvoering en het leren van ervaring. Deze aanpak is ook uitstekend toepasbaar op het beheersen van risico’s in andere branches.

Incidentonderzoek

Incidenten worden onderzocht om herhaling te voorkomen en om als organisatie te leren. De Tripod Beta onderzoeksmethode is specifiek hiervoor ontwikkeld, en wordt gebruikt in veel verschillende industriëen en vakgebieden. Krypton Consulting is geaccrediteerd Tripod Beta onderzoeker, trainer en assessor en kan in principe binnen 24 uur in actie komen, direct of via de Incident Investigation Flying Squad.

Risicoanalyse

Gevaren en risico’s moeten bekend zijn en beheerst worden. Hiervoor zijn risicoanalyses onontbeerlijk. Meestal gebeuren initiële risicoanalyses als onderwerp van het ontwerpproces. Deze moeten altijd actueel zijn, en moeten dus worden bijgewerkt bij wijzigingen (Management of Change) of periodiek, zoals vereist door eigen richtlijnen of door de overheid (revalidatie). Wij ondersteunen u bij het voorbereiden en uitvoeren van verschillende typen risicoanalyses zoals HAZOP, What-If, LOPA/SIL, BowTie studies en dergelijke.

Audits

Wij participeren in lokale of concernaudits gebaseerd op interne of externe standaards zoals de Seveso III richtlijn (EU), PSM OSHA (US) en andere.

Training

Ons training portfolio bestaat uit geaccrediteerde Tripod Beta incidentonderzoek trainingen, Risicoanalyses (Bow-Tie, HAZOP, LOPA, QRA, HEMP). Specifieke trainingen worden op verzoek ontwikkeld.

Advies – algemeen

Veel veiligheidsgerelateerde onderwerpen kunnen niet samengevat worden onder de bovenoemde groepen. Misschien hebt u een specifiek probleem of wilt u een sparring partner. Neem contact met ons op om te zien of wij u kunnen helpen.